Өзгөчө стрипстер менен баскети

KFCнин дүйнөлүк белгилүү хиттери биздин баскетте чогулттук! Сиздер үчүн биз эң даамдуу ширелүү тоок этинин бөлүктөрүн, ачуу канаттарды, назик стрипстерди жана картөшкө фрини даярдадык. Ашыкча болбойт!      

Баскеттин курамына төмөнкүлөр кирет: 2 сан эти, 4 канат*, өзгөчө панировкадагы 4 стрипс, 2 картөшкө фри (60г).     

​*Канат – бир же эки сөөктүү тоок этинин бөлүгү.

энергетикалык баалуулугу тууралуу таблица (xlsx)

589 KGS

Жакын жайгашкан KFCни табуу (ресторандардын картасына өтүү)

Таблицада көрсөтүлгөн тамактардын азыктык жана энергетикалык баалуулугу технико-технологиялык карталардын, лабораториялык изилдөөлөрдөн алынган маалыматтын жана эт алып келүүчүлөрдөн алынган азыктын баалуулугу боюнча маалыматтын негизинде түзүлгөн. Порциялардын көлөмдөрүнүн айырмачылыгы, аймактык жана мезгилдик айырмачылыктар менюдагы ар бир продукттун азыктык баалуулугуна таасир этүүсү мүмкүн.

Тамактардын курамындагы азыктары маалы менен өзгөрүүсү мүмкүн. Маалымат учурдагы менюнун негизинде берилген жана алдын ала кабарлоосуз өзгөртүлүүсү мүмкүн.