Ресторан менеджери

Ресторандын үзгүлтүксүз иштөөсү үчүн жооп берет, жумушка келген катардагы кызматкерлерине тапшырмаларды бөлүштүрөт. Кызматкерлерге жана конокторго жагымдуу атмосфера түзөт. Даярдоонун технологиялык процессинин сакталуусун көзөмөлдөйт.

Ресторанда кызматкерлер тарабынан санитардык нормалардын жана коопсуздук эрежелеринин сакталуусун көзөмөлдөйт. Бухгалтердик эсепти жүргүзүү эрежелеринде каралган талаптарды сактайт.

 • Жеке сапаттар

  Атмосфера

  Эл аралык компаниядагы жумуш професиионалдык жагынан өсүү мүмкүнчүлүктөрү менен камсыз кылат. Ар бир кызматкер үчүн биз өзүнчө окутуу жана өнүгүү планын түзүп беребиз. Жөнөкөй кызматкерден директордун орунуна чейин өсүүгө баардык мүмкүлүнчүктөр түзүлгөн!

  Татыктуу эмгек акы жана баалоо

  Ийгилик, тырышчаактык, компаниянын стандарттарына ылайыктуулук сөзсүз түрдө сыйланат. Сыйлыктар ар түрдүү: грамотадан баштап баалуу белектерге чейин болушу мүмкүн. Компания үчүн жасалган күжүрмөн эмгек жана лоялдуулук эч качан көз жаздымында калбайт.

  Окутуу

  Биздин компания менеджерлерди окутуу үчүн үч түрдүү программаны колдонот. Биринчиден, бул жаңы келген менеджерлер үчүн өткөрүлгөн тренингдер. Бул тренингдеги аттестациядан кийин кызматкер жаңы милдетине толук түрдө даяр болот. Милдетке жана талапкердин даярдыгынын деңгээлине жараша 6 жумадан 20 жумага чейин созулуусу мүмкүн. Экинчиден, кызматтагы менеджерлер үчүн өткөрүлгөн семинарлар. Алардын максаты кесиптик жөндөмдөрдү жогорулатуу, жаңы башкаруу технологияларын жайылтуу.

 • Иш орундун оң жактары

  Өзгөчө ойлон!

  Биз сага стереотиптердин жана калыптардын сыртында өзгөчө ойлонууну үйрөтөбүз. Биз менен сен ар бир күнү жаңы маалыматты билесиң, жаңы шыктарды үйрөнөсүң жана жаңы адамдар менен таанышасың. Ошондуктан сага жаңы идеялар жана өзгөчө чечимдер көпкө күттүрбөстөн келет! Сен жашоодогу жаңы жолдорду ачасың!

  Оңой баарлаш!

  Ар бир адам менен ар дайым тил табышуу! Бул чындык эмес деп ойлойсуңбу? Биз сага баарлашуу өнөрүнүн сырын ачабыз. Коноктор менен же команда менен иштөөдө кандай абал болбосун эми ар дайым керектүү сөздү таба аласың!

  Лидер бол!

  Сен башкаларды шыктандыра аласың, сага ишенишет жана сени колдошот! Сен бизден команданы башкарууну, ишендирүүнү жана ээрчитүүнү үйрөнүүдөн сырткары, жашооңдун баардык тармагында чыныгы лидер болууну үйрөнөсүң!

  Кыялдарыңды ишке ашыр!

  Максатты белгилөө жана ага жетүү – ийгиликтин ачкычы болуп эсептелет. Сенин жеңиштериң үчүн биздин позитивдүү маанайыбыздан жана күчүбүздөн мыкты эмне бар? Биз менен биргиликте сен кыялдарыңды ишке ашыра аласың!